DRAMA

Dramatik etkinlikler; çocuklara gözlem yapma ve birbirlerini taklit yoluyla öğrenme konusunda yardımcı olmaktadır. Dramatik etkinliklerle çocuklar, başkasının bakış açısından bakarak onun nasıl hissettiğini anlayabilmekte, gerçek deneyim olmaksızın duygusal deneyimler yoluyla, çevreleriyle ilgili etkili bilgi toplayabilmektedir. Bu özellikleriyle dramatik etkinlikler, çocuğu yaratıcı dramaya hazırlamakta ve çocukların hayal güçlerini, kişiler arası ilişkilerini ve bilişsel süreçlerini desteklemektedir.

TORAMAN ÇOCUK ANAOKULU, her sene yıl sonu gösterisi düzenleyerek çocuklara drama yeteneklerini sergileme fırsatı vermektedir.