ORF

Orf temel müzik eğitimi değildir. Müzik eşliğinde koordinasyon eğitimidir. Çocuklara ritm duygusu kazandırır. Ayrıca Orf yaklaşımında beynin sağ (duygusal) ve sol (bilişsel) tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme kalıcıdır. Kültürel ve sosyal öğrenmede etkili sonuç verir. Çocuklarda birçok kişisel potansiyel gelişim alanları vardır.

* Sözel Zeka

* Matematiksel Zeka

* Görsel Zeka

* Müziksel Zeka

* Bedensel Zeka