OYUN VE HAREKET ETKİNLİKLERİ

Çocuklar, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini, en iyi oyun ortamında geliştirebilirler. Çocukluk döneminin temel amacı olan oyun, öğrenme, deneyim kazanma, iletişim kurma ve yetişkinliğe hazırlanma aracıdır. Oyun etkinlikleri, özgürce yapılan, haz ve mutluluk kaynağı olan, çocuğun tüm gelişim alanlarını uyaran, yetenekleri kadar duyuları ve duyguları geliştiren etkinliklerdir. Oyun sırasında, çocuk pek çok şeyi kendi kendine deneyerek öğrenir. Kendisinde gizilgüç olarak var olan yetenekleri geliştirir. Birçok beceri kazanır, yetişkinin ve dış dünyanın baskısından kurtulur.